Harddisk Hurdaları

Harddisk Hurdaları kullanım dışı kalan harddisk sürücülerdir ve elektronik atık sınıflandırmasına girmekte olan katı atıklardır. Elektronik atık geri dönüşümü tesisleri tarafından satınalınarak geri dönüşüm yapılan hurda harddiskler ekonomik değer kazanabilirler.

Harddisk Sürücüler veri saklayan elektronik cihazlardır bu sebeple elektronik atık haline geldikleri zaman son derece dikkatli olunması gereken elektronik cihazlardır. Bu durumun bilincinde hareket edilerek elektronik atık geri dönüşümü prosedürlerinin planlanması faydalı olacaktır.

Bilgisayarların içerisinde kalıcı olarak veri saklanması harddiskler sayesinde olmaktadır ve harddisklerin hurdaya ayrılması sonucunda bu verilerin güvenliği de önem taşımaya başlamaktadır. Harddisk hurdaları nın geri dönüşümünün yapılması esnasında taşıdıkları verilerin de üçüncü kişiler tarafından erişilemez durumda tutulması yani korunması ve yokedilmesi hedeflenmektedir.

Bu sebeple genellikle kurumlar harddisk sürücülerin berataraf edilerek geri dönüşüm yapılmasına önem göstermektedir ve bu harddisk sürücülerin fiziki imhası veya veri bertaraf teknolojileri ile olabilmektedir.

Veri imha teknolojileri verinin yazılımsal çözümler ile geri döndürülemez biçimde silinmesi , donanımsal çözümler ile geri döndürülemez biçimde silinmesi , harddisk sürücülerin manyetik alan ile bertaraf edilmesi , harddisk sürücülerin fiziki hasar verilerek yada parçalanarak imha edilmesi gibi farklı yöntemler ile verilerin erişilemez biçimde imha edilmesi teknolojilerinin tamamı anlamına gelmeketdir.

Harddisk Hurdaları geri dönüşüm değeri olarak incelendiğinde ise orta değer aralığında yer almakta olan elektronik hurdalar arasında yer alırlar, bunun temel sebebi ise hurda harddisklerin içerisinde yaklaşık %95 oranda aluminyum krom ve demir gibi elementler yer alıyor olması ve yalnız %5 lik kısımın elektronik kart hurdası ve bakırdan oluşuyor olması değerlendirilmektedir.

Harddisk Hurdaları geri dönüşüm yapılırken üzerlerinde bulunan harddisk kartı ayrıldıktan sonra kalan kısımlar kırıcılar içerisinde parçalanarak hammaddelerin geri kazanımı yapılmaya başlanır. Devre kartı ise diğer elektronik hurdalar gibi elektronik atık geri dönüşümü prosesleri içerisinde değerlendirlerek geri kazanımı yapılır.